Politica confidentialitate Ana Teleferic

Cartele teleferice

Tarife telescaune, telegondolă şi telecabine

Află tarifele

Oferte Speciale

Politică de confidențialitate

Noi, Ana Teleferic SA, societate înregistrată cu numărul 27244 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP),suntem extrem de preocupați de a vă garanta confidențialitatea și deplina protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu normele, principiile și reglementările în vigoare în Uniunea Europeană în acest domeniu, inclusiv cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă iar o persoană identificabilă este acea persoană identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Această Politică se referă la datele personale ale partenerilor noștri de afaceri, ale diferitelor altor persoane care intră în contact cu noi sau care vizitează locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori etc., și se aplică datelor cu caracter personal colectate prin: e-mail, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, web-site, social media. În scopul desfășurării activității, ANA TELEFERIC SA poate colecta, prelucra și stoca anumite date cu caracter personal necesare din punct de vedere legal, pentru încheierea unui contract sau din interes legitim. Aceste date pot fi, dar nu se limitează la: nume, prenume, cetățenie, adresă, telefon, adresa de e-mail, imagini în mișcare etc.

Politica de confidențialitate descrie:

-          Scopul pentru care colectăm și modul în care folosim datele dumneavoastră cu caracter personal;

-          Modul în care colectăm date cu caracter personal;

-          Temeiul procesării pentru scopul de mai sus;

-          Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și le procesăm;

-          Perioada de stocare în vederea procesării;

-          Drepturile dumneavoastră și modul în care puteți să le exercitați;

-          Către cine putem transmite aceste date.

De asemenea, dorim să vă facem cunoscute măsurile pe care le luăm pentru a garanta securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal precum și modul în care ne puteți contacta în chestiuni legate de confidențialitate și de protecție a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Cine suntem:

Ana Teleferic SA, cu sediul în str. Valea Dragă, Hotel Sport,500001 Poiana Brașov, județul Brașov, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J08/988/1998, este una dintre cele mai importante companii de transport pe cablu, cu capital românesc, din România. Măsurile prezentate în această informare se aplică în toate locațiile Ana Teleferic. Pentru mai multe detalii despre Ana Teleferic puteți afla accesând site-ul http://www.discoverpoiana.ro

SCOPUL PENTRU CARE COLECTĂM ȘI MODUL ÎN CARE FOLOSIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Societatea noastră colectează date în următoarele cazuri:

1. Dacă sunteți un client al Ana Teleferic, pentru a putea comunica cu dumneavoastră

Avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Este important pentru noi să putem comunica cu dumneavoastră în scopuri variate, cum ar fi acela de a afla care sunt opiniile dumneavoastră asupra serviciilor noastre sau acela de a soluționa diverse sesizări ale dumneavoastră, în timp util.

2. Dacă sunteți un angajat al nostru sau un alt tip de colaborator

2.1. Pentru a intra în relații contractuale cu noi (Contract Individual de Muncă etc.)

Vă solicităm datele impuse de lege pentru a încheia contracte de muncă cu noi, în temeiul unei obligații legale: nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, coordonatele actului de identitate, acte de studii, cazier judiciar (atunci când este cazul).

2.2.  Pentru a comunica cu dumneavoastră

Pentru a putea comunica cu dumneavoastră în timp util vă putem solicita numărul de telefon și adresa de poștă electronică.

3. Dacă doriți să vă angajați la ANA Teleferic

Utilizăm datele personale conținute în CV-urile pe care le primim pentru a evalua calificările solicitanților pentru o poziție în cadrul ANA Teleferic. Ne bazăm prelucrările pe interesul de potențială încheiere și derulare a unui contract de muncă.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dumneavoastră sunt numele, adresa de poștă electronică, telefonul, faxul, adresa, datele personale incluse în CV, detaliile privind educația şi instruirea, calificările profesionale, precum şi alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct.

4. Dacă sunteți un partener de afaceri / furnizor

4.1. Pentru a ține legătura cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a păstra contactul direct și a menține relația contractuală cu dumneavoastră. Colectăm aceste date având ca temei încheierea de contracte comerciale.

4.2.  Comunicarea cu dumneavoastră

Utilizăm datele dumneavoastră de contact pentru a comunica cu dumneavoastră cu privire la orice probleme relevante legate de relația noastră contractuală.

4.3.  Obligație legală

În anumite situații vă putem solicita unele date cu caracter personal în temeiul unei obligații legale, impuse de legislația în vigoare.

5. Dacă sunteți un vizitator în spațiile ANA Teleferic

Utilizăm datele dumneavoastră personale pentru a asigura securitatea, bunurilor și personalului nostru. În acest caz, ne bazăm procesarea datelor pe interesul legitim al ANA Teleferic, și anume protecția acestor spații, active și personal.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt numele dumneavoastră precum și alte date cu caracter personal pe care ni le puteți furniza direct, la solicitarea noastră, precum și imaginile dumneavoastră înregistrate cu ajutorul sistemului de supraveghere video.

6. Dacă sunteți utilizator al site-urilor noastre internet

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dumneavoastră atunci când vizitați site - urile nostru de internet în scopul de a monitoriza traficul și de a îmbunătăți conținutul site-urilor. Ne bazăm în această activitate de procesare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura buna funcționare a site-urilor noastre de internet, precum și îmbunătățirea acestora. Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării unui site Internet și adresa IP de la care a fost accesat site-ul respectiv.

Temeiurile de prelucrare a datelor cu caracter personal pot fi: o obligație legală (în cazul în care ANA Teleferic este obligată legal să divulge anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea unui contract încheiat de ANA Teleferic în contextul unei anumite tranzacții sau interesul legitim al ANA Teleferic de a efectua o tranzacție în cel mai eficient mod.

7. Furnizarea de date cu caracter personal

Atunci când datele cu caracter personal vă sunt solicitate direct dumneavoastră, ANA Teleferic vă cere să furnizați toate categoriile de date de care avem nevoie în scopurile menționate anterior, deoarece altfel nu ne vom putea îndeplini activitatea specifică.

Dacă furnizați către ANA Teleferic date cu caracter personal ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați acestora, înainte de o astfel de furnizare de date, modalitatea în care ANA Teleferic intenționează să proceseze datele lor cu caracter personal, așa cum este descris în această politică de confidențialitate.

8. Transmiterea de date cu caracter personal către terți

Deși, ca o regulă generală, noi nu divulgăm datele dumneavoastră personale către terţi, există posibilitatea:

-          de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri (numai cu consimțământul dumneavoastră);

-          de a dezvălui datele de contact către furnizorii noștri de servicii de IT de sondare a gradului de satisfacție (numai cu consimțământul dumneavoastră);

-          dacă există obligația legală de transmitere a datelor personale relevante către autorități publice, în contextul furnizării de către noi a serviciilor solicitate de dumneavoastră.

9. Durata procesării

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă cât mai scurtă de timp, atât cât este minimul necesar pentru buna desfășurare a activității noastre – de regulă 24 de luni. Există însă situații în care legislația în vigoare impune păstrarea anumitor seturi de date pe perioade mai îndelungate de timp.

10. Drepturile dumneavoastră

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, Regulamentul General de Protecție a Datelor vă oferă o serie de drepturi, inclusiv:

-          dreptul de acces: vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de către noi şi, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare;

-          dreptul de rectificare: vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale, dacă sunt incorecte;

-          dreptul la ștergere: vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca de exemplu:

o   dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate;

o   dacă procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, sau acesta a expirat, sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră personale;

o   o instanță sau o autoritate de reglementare a decis că datele dumneavoastră cu caracter personal în cauză trebuie șterse;

o   dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost prelucrate în mod ilegal;

-          dreptul la restricționare: vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe;

-          dreptul de a obiecta: vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condițiile și în limitele stabilite de lege;

-          dreptul la portabilitatea datelor: vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date.

Vă asigurăm exercitarea acestor drepturi, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre astfel de drepturi prin depunerea la noi, în calitatea noastră de operator de date, a unei cereri scrise, la ANA Teleferic SA, str. Valea Dragă, Hotel Sport,500001 Poiana Brașov, județul Brașov, România, sau prin e-mail la adresa dpo@anahotels.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în calitatea sa de autoritate publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale.

Ne-am angajat să tratăm întotdeauna solicitările dumneavoastră cu cea mai mare atenție și puteți adresa orice întrebări pentru a primi răspuns în cel mai scurt timp posibil.

11. VERSIUNI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Această Politică de Confidențialitate este în vigoare de la 25 mai 2018. Ea poate fi actualizată în funcție de modificările legislative ce pot apărea. Orice actualizare se va aplica după un interval de 15 zile de la publicarea pe site.